Patronato

Presentación

Fundación Carmen & Lluís Bassat

Presidente: Luis Bassat Coen
Vicepresidente: Carmen Orellana Ribas
Secretario: Raimón Bergós Civit
Tesorera: Núria Fusté Bardají
Vocales: Yolanda Bassat Orellana

Ana Bassat Orellana

José Manuel Bassat Orellana

Dr. Quique Bassat Orellana