Transmissió de coneixement

Lluís Bassat ha aconseguit conceptualitzar els seus coneixements i sempre ha estat compromès amb la seva transmissió, mitjançant llibres, conferències i seminaris. En aquesta secció Lluís comparteix els que han estat els seus principis a l’hora de crear publicitat.

A diferència del producte, que és una cosa tangible, la marca és una cosa immaterial. És el que el consumidor sent quan satisfà una necessitat amb aquest producte.

“les marques es construeixen al llarg dels anys, per diferents persones de diferents generacions”

Construir una marca no és fàcil, requereix temps, esforç i dedicació. Igual que les catedrals, les marques es construeixen al llarg dels anys, per diferents persones de diferents generacions, però amb un objectiu comú: fer-se un forat en el cor i en la ment del consumidor.

El consumidor no acostuma a ser fidel a una sola marca i tendeix a escollir entre aquelles que prèviament ha seleccionat com a dignes de confiança. Fer tot el possible per estar presents en aquesta llista restringida, intentant anar pujant esglaons fins a les primeres posicions, és fonamental.