Colegios del Mundo Unido (UWC)

Una de les fundacions amb les quals més ha interactuat la Fundació Carmen & Lluís Bassat és la Fundación Colegios Mundo Unido o UWC (United World Colleges) de les seves sigles en anglès. El moviment dels UWC és un moviment educatiu global que fa de l’educació una força per unir a les persones, les nacions i les cultures per la pau i un futur sostenible, molt en línia amb un dels objectius fundacionals de la família Bassat.

En el centre dels valors d’UWC es troba la convicció que l’educació pot unir a joves de totes les procedències partint d’aspectes humans comuns per implicar-se en la possibilitat d’un canvi social a través de l’acció audaç, l’exemple personal i el lideratge abnegat. Per aconseguir-ho, els col·legis UWC de tot el món brinden una experiència educativa estimulant i transformadora a un grup de joves deliberadament divers, per inspirar-los a què es converteixin en agents de canvi positiu. Seguint la filosofia d’UWC, l’educació ha de ser independent de la capacitat socioeconòmica, por això mateix el 70% dels estudiants que cursen el Diploma de l’IB reben un ajut econòmic complet o parcial en funció de les seves necessitats.

A finals dels anys 80 i principis dels 90, José Manuel i Quique, els dos fills petits de la família Bassat, estudiaren els dos anys previs a la universitat a l’Atlantic College, el col·legi pioner en aquesta xarxa. Per tots dos, aquesta experiència resultà profundament transformadora. Com a pare d’antics alumnes, Lluís va ser proposat l’any 1993 com a membre del refundat patronat de la Fundación Colegios del Mundo Unido España. Des de llavors, és a dir durant els últims 25 anys, la família s’ha bolcat a recolzar aquesta fundació i la seva feina, i ha participat a la recaptació de fons per a beques d’estudiants espanyols així com altres activitats del patronat de la fundació (Lluís i Quique) i selecció de candidats (Lluís, José Manuel i Quique) tant espanyols com d’altres països). Des de l’any 2015, Quique ha passat a ser membre d’un dels òrgans de govern dels UWCs, l’International Council.