Asociació de familiars i amics de nens oncológics de Catalunya (AFANOC)

El càncer és una malaltia aterridora, que en general no acostumem a relacionar amb l’edat infantil. Així doncs, quan un nen és diagnosticat de càncer, l’impacte pels familiars sol ser devastador. Precisament per això, les associacions que fan costat a les famílies afectades tenen un valor enorme a la nostra societat.

A finals dels anys 80, a la Barcelona preolímpica, la família de Pep Plà i Joana Alemany es va veure afectada per un doble càncer infantil. La seva filla petita i el cosí germà d’aquesta, tots dos de pocs mesos de vida, desenvoluparen tots dos leucèmies agressives. Allà començaren les dificultats, a un país que estava molt poc preparat per l’anomalia que representava el càncer infantil. Davant totes les dificultats sorgides, la família Plà-Alemany juntament amb un grup de mares i pares afectats, decidiren moure’s i lluitar activament per millorar les condicions dels nens amb càncer, creant l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC).

Durant aquests trenta anys la Fundació s’ha dedicat a proporcionar atenció psicosocial tant als nens com a les famílies, així com a atendre les seves necessitats educatives. Així mateix, ha incidit en les polítiques que tracten les malalties juvenils com el càncer i ha estat responsable, per exemple, de canvis de lleis per facilitar les baixes laborals dels familiars, necessàries per a l’acompanyament de pacients de llarga duració. Precisament per facilitar aquest acompanyament, la Fundació va construir i posar en marxa la Casa dels Xuklis, una gran zona d’acollida que inclou 25 apartaments perquè les famílies de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona puguin viure properes als hospitals de referència mentre duri el tractament dels nens. Per últim però no menys important, ha treballat en la sensibilització de la societat respecte al càncer infantil.

La Fundació Bassat ha volgut donar sempre suport a l’enorme feina que desenvolupa AFANOC, tant des de dins, sent Quique en qualitat de pediatra un membre del consell assessor, com des de fora realitzant aportacions econòmiques.