Fundació Germina

La Fundació Germina és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 2004 que treballa a Santa Coloma de Gramenet i Badalona oferint suport i acompanyament a nens, joves i famílies en situació de vulnerabilitat. Des  de la seva creació, la Fundació Germina ha anat ampliant la seva activitat i actualment atén directament cada dia a més de 200 nens, adolescents i joves, i a unes 120 famílies a través dels seus programes.

La Fundació Germina es fonamenta sobre els valors d’igualtat, respecte, rigor i innovació per oferir un acompanyament i unes eines que permetin als participants millorar la seva qualitat de vida, no només a curt termini sinó amb projecció de futur. Per fer-ho aposta per l’acció social directa i treballa amb quatre línies d’actuació que es materialitzen en diferents espais. El primer és un centre obert infantil per a infants de 5 a 12 anys que pretén educar a través dels jocs i les experiències compartides. El segon és un espai jove per a adolescents d’entre 12 i 16 anys que combina el reforç educatiu amb el lleure i permet als adolescents desenvolupar la seva autonomia al mateix temps que s’impliquen en el treball en equip. En tercer lloc, un programa d’orientació formativa i laboral per a joves de 16 a 21 anys i per últim un espai de participació familiar que ofereix eines per millorar les relacions entre pares i fills al mateix temps que permet teixir una xarxa de suport mutu entre les famílies participants.

Ana Bassat ha estat la persona de la família més vinculada a les activitats de Germina, donada la seva relació personal amb el president fundador de Germina, Mauricio Botton Carasso, i pel seu rol com a membre del consell assessor de la fundació. El fill gran de l’Ana, en Lucas, ha treballat com a voluntari a la fundació, fent acompanyament a nens petits.